Oprisping

Blijkbaar heeft minister Donner (Justitie) een open zenuw geraakt met zijn opmerking over godslastering. Zeker twintig Kamerleden stonden elkaar te verdringen bij de interruptiemicrofoon om de bewindsman de nieren te proeven.

In zijn verdediging wees hij erop dat hij niet zo maar het wetje-Donner, van zijn grootvader, tegen het licht wil houden. Het was, in een eerder debat, de Kamer zelf die wilde weten wat de overheid kan doen om het zaaien van haat tegen te gaan. In dat kader heeft het kabinet beloofd te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om belediging en godslastering strafbaar te (blijven) stellen. Dat zinnetje staat in de brief van vorige week, waarin ook aangegeven wordt dat er een onderzoek loopt naar het verruimen van de mogelijkheid een imam uit het ambt te ontzetten indien die oproept tot haat …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?