Opmars van de lekenpredikers

Binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken is er sprake van een opvallende groei van het aantal lekenpredikers. In een bespreking van het recent uitgekomen jaarboek 2008 signaleert de Puttense predikant G. van Roekel een verviervoudiging in tien jaar tijd: van drie naar dertien.
 Inmiddels berichtte het Nederlands Dagblad vorige week dat daar al weer twee namen aan toegevoegd kunnen worden: de Pakistaan H. Sunil en de Zeeuw Bram Dingemanse, beiden verbonden aan de Engelstalige ICF-gemeente in Rotterdam. Lange tijd leek de categorie van predikers 'naar artikel 3' van de Dordtse Kerkorde een sterfhuisconstructie. Het zijn mensen die op grond van bijzondere gaven verlof wordt verleend om in hun eigen gemeente en soms ook breder een 'stichtelijk woord' te spreken. Kortweg gezegd: te mogen preken, maar niet de zegen op te leggen of de sacramenten te bedienen. Naar mijn …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?