Ophitsing

Als we de Brusselse correspondenten van enkele grote landelijke dagbladen moeten geloven, stevent Europa op een regelrechte crisis af. Voorzitter Barroso van de beoogde nieuwe Europese Commissie weigert namelijk gehoor te geven aan de oproep van sommige europarlementariërs om Rocco Buttiglione af te serveren als commissaris. En omdat het parlement alleen zijn goedkeuring kan onthouden aan de voltallige commissie (niet aan één of meer leden), bestaat de kans dat de nieuwe commissie komende woensdag wordt weggestemd.
Afgezien van de vraag of Europa daarmee nu direct in een crisis belandt - dat valt allemaal wel wat mee: Barroso moet alleen opnieuw aan het formeren slaan -, is de kans op deze afloop van de stemming gering. Dat vinden sommige parlementariërs en in hun kielzog sommige media echter zo ergerniswekkend, dat ze zich niet ontzien de publieke opinie flink op te hitsen.En waar gáát het nu helemaal om! De beoogde commissaris, een orthodoxe rooms-katholiek, zou tijdens de hoorzitting voor een parlementscommissie privé-opvattingen over homoseksualiteit en de vrouw vermengd hebben met politieke opvattin …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?