Opheffing sancties tegen Irak lijkt eraan te komen

Op z'n vroegst vandaag zal de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties stemmen over de resolutie om de economische sancties tegen Irak, die sinds 1990 gelden, op te heffen. De filosofie achter de nieuwe resolutie is simpel: de strafmaatregelen waren gericht tegen het regime van Saddam Hussein en dat regime bestaat niet meer. Vandaar.
Maar zo simpel liggen de zaken toch niet. Op enkele onderdelen spitst de oude tegenstelling tussen de 'coalitie van bereidwilligen' (Amerika, Engeland, Spanje) en de 'coalitie van onwilligen' (Frankrijk, Duitsland, Rusland) zich opnieuw toe. Kern van de tegenstelling is de mate waarin Washington en Londen in het van Saddam Hussein bevrijde Irak de dienst zullen uitmaken, ten nadele van de Verenigde Naties. De nu door de 'bereidwilligen' ingediende resolutie is tot stand gekomen na intensief overleg met de 'onwilligen' binnen de Veiligheidsraad. Zo'n zestig wijzigingen in de oorspronkelijke tek …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?