Open over zwakte en strijd

Beste Mark,

Toen ik negen jaar geleden voor het eerst een Exodusconferentie bijwoonde (Exodus is een internationale koepelorganisatie van christelijke bedieningen zoals Different), ging er een nieuwe wereld voor mij open.

Christenen met een homoseksuele achtergrond vanuit heel Europa en daarbuiten waren samengekomen om elkaar te ontmoeten. Geen taboesfeer, geen sfeer van veroordeling, duidelijk onderwijs vanuit de Bijbel, levendige gesprekken tijdens de maaltijden over de weg die God met mensen gaat en humor kenmerkten deze conferentie. Wat mij opvalt bij dit soort conferenties, studie- en ontmoetingsdagen - sinds die tijd bezoek ik ze regelmatig - is dat de vraag of de Bijbel homoseksuele relaties wel of niet afwijst, vrijwel niet aan bod komt, terwijl het publiek voor een groot deel bestaat uit mensen …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?