Open economie niet gebaat bij heffingen

Waarom zouden moderne bedrijven die ervoor hebben gekozen om hun productie naar Azië over te hevelen om zo de toegenomen concurrentie het hoofd te bieden, de dupe moeten worden van bedrijven in Europa die kiezen voor handhaving van traditionele productiemethoden? Een baan van een schoenenproducent in Zuid-Europa is niet meer waard dan een baan bij een schoenenimporteur in Nederland? Daarom is Nederland tegen anti-dumpingheffingen op schoenen uit China en Vietnam.
Bas Belder en Dick Jan Diepenbroek van de Eurofractie Chris-tenUnie-SGP stellen dat de Nederlandse regering zich twijfelachtig opportunistisch opstelt door zich uit te spreken tegen extra EU-heffingen op schoenen uit China en Vietnam (ND 12 oktober, pagina 7). Zij vinden dat Aziatische landen niet volgens de regels spelen. Dit levert de Chinese schoenenindustrie een oneerlijk concurrentievoordeel op, dat Europa met importheffingen zou moeten compenseren. Het dumpen van goederen en maatregelen hiertegen hangen nauw samen met marktopeningsbeleid en onvolledige markttoegang. Landen met af …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?