Onzekerheid

Het beeld dat sociologen de afgelopen jaren schetsten van de Nederlandse burger was dubbel. 'Met mij gaat het goed, maar met Nederland gaat het niet goed', luidde de samenvatting van hun onderzoek.

Die relatief optimistische boodschap is volkomen achterhaald als we de nieuwste overpeinzingen van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op ons laten inwerken. Onzekerheid en somberte zijn de steekwoorden uit het donderdag gepubliceerde kwartaalrapport 'Continu Onderzoek Burgerperspectieven'. Een grote minderheid van 39 procent van de Nederlanders is somber over de toekomst van de wereld; daarbij valt te denken aan de economische crisis en de klimaatverandering. Bijna dertig procent geeft aan geen grip te hebben op de eigen toekomst. Wie weinig verdient, werkloos is of arbeidso …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?