Onzekerheid

De internationale kredietcrisis herinnert er de moderne westerse samenleving dezer dagen weer hardhandig aan: we kunnen wel denken dat een hoogwaardige maatschappij het leven een stuk voorspelbaarder en zekerder maakt, maar de werkelijkheid is heel anders. Dat geldt op het terrein van de economie en als er een aanslag plaatsvindt.

Maar het is ook het geval bij het beheer van water, voedsel en gevaarlijke stoffen. Plotseling uitdijende rivieren, schandalen rond vervuild voedsel en incidenten met gif laten telkens weer zien dat de fysieke veiligheid onzeker is. De complexiteit en de afhankelijkheid van de techniek neemt toe. En daarmee ook de kans dat het ergens een keer heel erg fout gaat. Sinds de industrialisatie ligt de vraag op tafel hoe met die onzekerheid moet worden omgegaan. Aan het begin, in de negentiende eeuw, lag alle verantwoordelijkheid bij het individu. Wie onveilig at of met gevaarlijke machines we …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?