Onvermengde genade, puur licht

Genade is geen wankele balans tussen zonde van mensen en liefde van God. Tegen die karikatuur verzet Henk Medema zich hartstochtelijk.
Opnieuw is er een discussie op gang gekomen over 'genade'. Henk Jan Kamsteeg deed een openingszet in het blad Xist in Christ , en in het Nederlands Dagblad verscheen een artikel en zelfs een redactioneel commentaar. In deze bijdrage onthoud ik me van een oordeel over pastor Joseph Prince uit Singapore. Wat me wel zeer aan het hart gaat, is dat door dit debat de volle genade van God wordt overschaduwd. De indruk wordt gewekt dat je daar maar niet tezeer op moet rekenen: genade moet verrekend worden met gerechtigheid, waarheid en heiligheid, en als je dat sommetje maakt, blijft er per saldo …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?