Ontzuiling

In deze week van herdenken en vieren, waarin de collectieve ontreddering over het Koninginnedagdrama een uitweg zocht, hield Frans Timmermans op Bevrijdingsdag een inzichtgevende lezing over de onzekerheid waarmee Nederland de laatste jaren worstelt.

De staatssecretaris van Europese Zaken ging uiteraard in op zijn eigen Nederlandse én Europese identiteit. Maar omdat hij ook zijn Limburgse rooms-katholieke jeugd en het daarop volgende proces van ontzuiling in zijn verhaal betrok, ontvouwde zich een breder panorama. Volgens Timmermans leert een mens in contact met anderen waar hij of zij zelf staat. Maar doordat de diverse minderheden in de vroegere zuilen te weinig hebben geleerd met andersdenkenden om te gaan, rest voor veel Nederlanders na de secularisatie en de individualisering vooral onzekerheid en ontreddering. Veel van de publ …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?