Ontslag

In coalitiekringen is bezorgd gereageerd op de plannen van het kabinet om het ontslagrecht te hervormen. Volgens een kabinetsvoorstel dat nu voor advies bij de sociale partners ligt, kan de gang naar de rechter worden afgeschaft als aan bepaalde voorwaarden is voldaan en mag de ontslagvergoeding nog maximaal 75.000 euro tot een ton bedragen. Waar de werkgevers zich enthousiast betonen en de vakbonden mordicus tegen zijn, vrezen nu de PvdA- en ChristenUnie-fracties op hun beurt dat oudere werknemers de dupe zullen worden. En terecht.
Dit tegenspel vanuit de Kamer is de zoveelste stap in de loopgravenoorlog die woedt sinds de gedachte is opgekomen dat versoepeling van het ontslagrecht bijdraagt aan een verhoging van de arbeidsparticipatie. De patstelling gaat zelfs zo ver dat de participatietop van vorige week geen andere uitkomsten liet zien dan zaken die al in ander verband waren afgesproken. De belangen zijn dan ook buitengewoon tegengesteld. Voor de overheid is een hoge participatiegraad van groot belang om de vergrijzing te bekostigen. In naam zijn de werkgevers en de vakbonden het daar mee eens. Maar waar de eerst …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?