Ontferm U!

Er zijn jaarlijks twee momenten waarop dit land de sociaal-politieke stand van zaken opmaakt: op Prinsjesdag en op de derde woensdag in mei, de zgn. Dag van de verantwoording. Sinds twee jaar lijkt er echter sprake van nog een derde ijkpunt: 6 mei, de sterfdag van Pim Fortuyn. Media grijpen dit moment aan om na te gaan in hoeverre het 'gedachtegoed' van Fortuyn (nog) doorwerkt in de Nederlandse politiek. Want hij, zo is de achterliggende veronderstelling, bepaalde politiek en samenleving bij de verloedering van ons land. Het maakte hem populair.
Daarom schurkt twee jaar na zijn dood menig politicus, verbaal althans, nog graag tegen hem aan. Maar of er op de drie hoofdpunten van Fortuyns 'erfenis' - integratie, veiligheid en zorg - wezenlijk veel veranderd is, staat te bezien.Natuurlijk, de politiek spreekt nu krachtige taal in de richting van uitgeprocedeerde asielzoekers. Ze moeten terug. Overigens allerminst 'in de geest van Pim', die juist voor deze groep 'oudkomers' een generaal pardon bepleitte. Maar wat is er zo 'krachtig' aan om duizenden weerloze mensen die jarenlang van regeringswege aan het lijntje gehouden zijn, de deur te …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?