Onterend

Dezer dagen treedt een vernieuwde ministersploeg aan. Het afgelopen jaar is ons land nog geen kwartaal bestuurd door een volwaardig kabinet. Straks kunnen er weer zaken worden gedaan. Dat werd tijd, want onder de huidige omstandigheden is een krachtdadige regering dringend gewenst. Het regeerakkoord houdt wat dat betreft een belofte in, hoe men verder over de inhoud denkt.
Dat akkoord is betrekkelijk kort en voor niet alle problemen wordt een oplossing aangedragen. Er is de bewindslieden dus manoeuvreerruimte gelaten. Met het CDA - dat zich de vorige periode niet echt heeft kunnen bewijzen - opnieuw aan het stuur, belooft dat iets als het om andere dan economische onderwerpen gaat. Hoewel, immateriële zaken hebben veelal ook een materiële keerzijde.Een van die onderwerpen betreft het drieluik vrouwenhandel, prostitutie en drugs. Wat is hier de rol van de overheid? De opheffing van het bordeelverbod zou bevrijdend werken voor prostituees. Maar door de nacht dag t …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?