Ons geld en ons leven

Onze vermoeide en op beheersing gerichte samenleving heeft gezondheid hoog in haar vaandel. Ons leven is kostbaarder dan ooit. Zorguitgaven beslaan een groeiend deel van wat we met z'n allen produceren, verdienen en uitgeven. Dat was nog zo'n 8,5 procent in 2000 en het liep op naar bijna 10 procent in 2003. Als econoom kun je daar op twee manieren naar kijken. Als je zorguitgaven als collectieve uitgaven ziet, is er veel voor te zeggen ze te beheersen, omdat de lasten (vooral premies, maar ook belastingen) en het gebruik niet in één hand zijn en er dus geen natuurlijke rem op de uitgavengroei is.
Maar tegelijkertijd valt de stelling te verdedigen dat de fors stijgende zorguitgaven bij de groeiende welvaart horen. Gezondheidszorg is een 'luxe goed', waarvoor we relatief steeds meer geld over (zouden moeten) hebben als we het financieel beter krijgen.In ons land gelden als belangrijkste uitgangspunten van het zorgstelsel dat alle burgers recht hebben op een adequaat en kwalitatief goed zorgaanbod. Verschillen in leeftijd, gezondheidsrisico's en inkomen mogen niet leiden tot onaanvaardbare verschillen in de toegang tot de zorg. Dus bemoeit de overheid bij ons zich actief met deze sector. …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?