Onrust is niet terecht

In de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) leeft verontrusting over de handhaving van het vierde gebod, in verband met de zondag, en over de omgang met huwelijk en echtscheiding. Wie de synodebesluiten hierover eerlijk leest, kan echter niet volhouden dat deze in strijd zijn met Schrift en belijdenis.
In het Nederlands Dagblad van 15 juni lees ik dat een aantal gemeenteleden uit de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt erg verontrust is. De kerken zijn 'bezig af te wijken van Schrift en belijdenis', omdat 'de situatie waarin de mens zich bevindt meer en meer het uitgangspunt is bij de uitleg van de Bijbel'. En 'dat uit zich in besluiten van de generale synode over zondagsheiliging en huwelijk en echtscheiding'. Ik vind het erg om dit zo in algemene bewoordingen te lezen. Het klopt beslist niet met de werkelijkheid. Op de synode van Amersfoort-Centrum in 2005 zijn inderdaad over deze twee onde …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?