Ongeloof is geen geloof

De constatering van de WRR dat de rol van religie in de samenleving is toegenomen, spoort niet met de bevinding van het kort daarvoor verschenen SCP-rapport. Daarin wordt gesteld dat de ontkerkelijking nog geen duidelijke omkeer vertoont. De WRR heeft het begrip religie wel erg breed gedefinieerd.
Geloof is weer in. De EO groeit, het CDA is de grootste partij en de ChristenUnie wordt waarschijnlijk lid van een nieuw kabinet. Ook trendwatchers als Adjiedj Bakas en Minne Buwalda zien in hun boek De toekomst van God een terugkeer van God en voorspellen hem een gouden toekomst. Daarnaast heeft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) recent een rapport geschreven waarin gepleit wordt voor een herijking van de plaats van religie in onze samenleving. Het kort daarvoor verschenen SCP-rapport Godsdienstige veranderingen in Nederland schetst evenwel een ander beeld. Vrijwel i …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?