Ongeconformeerd

'Een christelijke opvoeding vergt enig non-conformisme. Ouders moeten het initiatief nemen tot geloofsopvoeding, het gaat niet vanzelf.' Dat was in één citaat een belangrijke conclusie uit het godsdienstpedagogisch onderzoek naar protestants-christelijk gezinsleven in Amsterdam, waarop Danielle van de Koot deze week promoveerde (ND 27 juni).

Non-conformisme, dat is: jezelf niet aanpassen, niet de vormen aannemen van hen die je omringen. Op de klank af lijkt het een vertrouwd Bijbels principe: 'Word niet aan deze wereld gelijkvormig', schrijft Paulus in Romeinen 12. Maar de praktijk is dat veel opvoeders juist gretig gebruik maken van conformisme, van de natuurlijke neiging (het sterkst in de puberteit) om de gestalten en kleuren van je omgeving aan te nemen. Daarom zoeken veel jonge ouders een omgeving op, of creëren ze er een, waar de gewenste (godsdienstige) kleuren overheersen. In een beschermde subcultuur lijkt het gemakke …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?