Onderscheid in profetieën deugt niet

Drs. J. Mudde hinkt in zijn artikel over Bijbelse en menselijke profetie op twee gedachten. In de Bijbel zeggen profeten: Zo zegt de Here. In deze tijd klinkt het: Ik heb dit op mijn hart gekregen. Misschien moet je het doen.

In zijn artikel Veracht de profetieën niet (ND 16 december) schrijft drs. J. Mudde: ,,In Bijbels licht is het mogelijk om zowel te geloven dat Gods Woordopenbaring voltooid is, als te geloven dat God nog steeds door profetieën en dergelijke tot mensen spreken kan. En: ,,Heel het kader waarbinnen de mens zijn leven heeft in te richten, de basis waarop hij bouwt, wordt bepaald door het geopenbaarde Woord. Toch geeft het geopenbaarde Woord niet altijd uitsluitsel over alledaagse levenskeuzen van heel persoonlijke aard. Zelfs wijsheid schiet wel eens tekort. En dan kunnen Gods kinderen bij zie …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?