Onderschatting

Vandaag is het 11 september 2001. Drie jaar na - naar het zich laat aanzien - het echte begin van de 21e eeuw. Een eeuw met een dubbel aanzien. Nog nooit kwamen terreuraanslagen, honger en geweld zo rechtstreeks de huiskamer binnen. Vrijwel niemand kan zich afsluiten voor afschuwelijke gebeurtenissen als in New York, Beslan en Jakarta. En onontkoombaar dringen de vragen zich op: In wat voor wereld leven we? Welke machten zijn hier aan het werk? Wat heeft dit mij te zeggen?
Tegelijk komt het volle schap in de supermarkt ons reëler voor dan het beeld van een vliegtuig dat zich in een flatgebouw boort. Welvaart is ons dagelijks leven en de beelden zijn al zo vaak vertoond. De 20e eeuw was de meest gewelddadige uit de geschiedenis. En de drie meesters van het wantrouwen, Marx, Freud en Nietzsche, hebben laten zien wat ons ten diepste drijft: geld, seks en macht. Maar wie durft te garanderen dat we er iets van hebben geleerd?,,Het gevecht tegen kanker is bijna gewonnen'', kopt HP/De Tijd deze week optimistisch. En in De Groene Amsterdammer laat Abram de Swaan opnieuw …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?