Onder professoren

Ze waren nog twee jaar collega van elkaar: Peter en Dirk.

Peter werd in 1975 benoemd tot hoogleraar aan de Vrije Universiteit, Dirk ging er in 77 met emeritaat. Hij was de laatste geweest die zijn dissertatie in het Latijn verdedigde (en daardoor weinig lastige vragen kreeg). Maar buiten dat proefschrift, een inaugurele en slotrede zijn van hem geen wetenschappelijke publicaties bekend. Dirk gaf graag college en noemde zichzelf gewoon leraar. In een video-opname van het eeuwfeest van de universiteit in 1980, dat ze nog samen vierden, filosofeert Peter over het toelatingsbeleid van de VU als christelijke organisatie. En over christelijke wetens …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?