Omroepen dienen samenleving niet met porno

Pornografie gaat gepaard met ernstige vormen van verslaving, ontwrichting van relaties en ontspoorde levens. Vraag het hulpverleners. Daarom is het van maatschappelijk belang pornografie zoveel mogelijk uit de publieke ruimte te weren.

BNN en de VPRO hebben een ding in elk geval bereikt: een publieke discussie over porno in Nederland. Afgelopen zaterdag bleek ook hun eigen insteek daarin: porno werd neergezet als een culturele verworvenheid waarover we niet moeilijk moeten doen. Over beschadigende effecten ervan werd heengepraat. Naïeve eenzijdigheid en gebrek aan kritisch vermogen overheersten. Minister Plasterk zette de seksualisering van de samenleving op de agenda, maar lijkt dit thema te snel alweer achter zich te hebben gelaten. Terecht noemde Joost Zwagerman pornografie 'alomtegenwoordig' in onze samenleving …
Dit is 10% van het artikel.

Hele artikel lezen?

Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?