Omroepbestel

Volgens een commissie die een onderzoek heeft ingesteld naar de publieke omroepen, kwijten deze zich redelijk van hun wettelijke taak: burgers betrekken bij de samenleving en diverse maatschappelijke doelgroepen bedienen. Maar ze zijn wel te veel met zichzelf bezig en ze voelen zich onvoldoende verantwoordelijk voor het totaal van de publieke omroep.
De commissie zoekt een oplossing daarvoor in bestuurlijke aanpassing. De centrale regie per televisienet en radiozender moet versterkt worden. En de omroepvoorzitters die op dit moment de Raad van Toezicht vormen, moeten vervangen worden door 'onafhankelijke representanten uit de samenleving'. Zij zouden namelijk te veel bezig zijn met de behartiging van de belangen van hun eigen verenigingen.Vooral dit laatste is een discutabele oplossing. Het publieke bestel is gebaseerd op de ledentallen van verenigingen. Achter de maatschappelijke representativiteit daarvan kan men (vooral door de aanvecht …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?