Omroep.nl

De VVD wil dat alle Hilversumse nieuwssites van het internet verdwijnen, omdat die concurreren met de kranten. Dat is háár uitleg van de passage in het regeerakkoord dat de omroepen zich moeten beperken tot audiovisuele taken.

Volgens de VVD, uitbundig 'gedoogd' door de PVV, betekent dit dat de omroepen zich niet of nauwelijks met internet moeten bezighouden. Gefinancierd als ze worden met belastinggeld, doen zij de kranten oneerlijke concurrentie aan. Coalitiepartner CDA vindt echter dat de omroepsites mogen blijven. Hoe deze partij de betrokken passage dan wél exegetiseert, is onhelder. Het heeft er dus alle schijn van, dat het coalitievoornemen ten aanzien van omroep.nl niet buitenmate goed doordacht is. Reden voor een enkele nuancerende opmerking. De VVD is tegenstander van het publieke omroepbestel me …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?