Omgaan met wateroverlast

Wie vrede wil, moet zich op de oorlog voorbereiden. Het is een spreuk die wordt toegeschreven aan de Griekse wijsgeer Plato (427 tot 347 voor Christus).

Met een klein beetje fantasie kan die wijze les ook van toepassing worden verklaard op de Nederlandse strijd tegen het wassende water. Het water dat in de Nederlandse welvarende delta zowel een vriend als een vijand kan zijn. Sinds 2012 kent Nederland een Deltawet. Die wet schrijft voor dat er jaarlijks een Deltaprogramma moet worden uitgebracht. Dat programma vormt een onderdeel van de Prinsjesdagstukken. De hoofdlijn van het programma voor 2015 is, om in beeldspraak te blijven, gelekt. Steden en dorpen moeten veel meer dan tot nu toe rekening houden met het opvangen van regenwater na …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?