Olympische Spelen en goden horen bij elkaar

Het zit in ons heidense bloed: mensen tot goden maken en mensen die zich dat laten welgevallen. Dat was in Paulus' tijd zo, dat zien we nu weer gebeuren, ook bij de Olympische Spelen.
De Olympische Spelen worden opnieuw gehouden in Griekenland, waar ze tot het jaar 393 na Chr. thuishoorden. Onder invloed van het christendom werden ze toen afgeschaft. Te heidens, zo was het oordeel. Vijftien eeuwen hield deze mening stand, tot ze in 1896 opnieuw - natuurlijk in Athene - werden georganiseerd. Nu, ruim honderd jaar later, zullen velen weer met spanning kijken naar de topprestaties van de menselijke sportmachines. Ook christenen doen en kijken mee. Is voor hen 1 Timotheüs 4:8 ('Want de oefening van het lichaam is van weinig nut...') minder zwaar gaan wegen? Zijn de spelen minde …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?