O, o, die preek

Ook in onze tijd staat het verschijnsel 'preek' onder kritiek. Dat één persoon alleen aan het woord is, roept weerstand op. We moeten uitbeelden en samen praten en veel zingen. De kerkgangers zijn meer dan kerkbank-zitters.
Aan de andere kant is er kritiek, als de preek te veel eigentijdse voorbeelden aanhaalt, want 'we lezen de krant zelf wel'.Nog weer van een andere kant staat de preek onder kritiek: er is te weinig Schriftuitleg, te weinig Schrift met Schrift vergelijken; en het appèl op bekering mist, terwijl het gevoel te veel aandacht krijgt.Zo zie ik uit minstens drie hoeken de wind van kritiek aanwaaien. Wie blijft daarbij staande?Vanuit de SchriftWaar komt die preekgewoonte toch vandaan?In de nieuwtestamentische gemeente is er altijd gepreekt. En van Jezus weten we, hoe Hij dan uitgaat van een schriftged …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?