Nog veel problemen op te lossen in Irak

Betekent de arrestatie van Saddam Hussein een keerpunt in de ontwikkelingen in het Irak van na de val van Bagdad op 9 april? Op die vraag kan pas een bevestigend antwoord worden gegeven wanneer a) de terreur afneemt, b) het proces in de richting van de rechtsstaat en een pluriforme democratie positief verloopt en c) de sabotage van de economische opbouw ophoudt. Zonder twijfel kan nu al geconcludeerd worden dat het oppakken van de vroegere tiran psychologisch enorme winst betekent. Tegelijk zal spoedig blijken dat veel problemen van gisteren ook vandaag nog volop aanwezig zijn.
TerreurHoe zal het gaan met de terreur? In termen van slachtoffers was de afgelopen maand november de ergste van de voorbije acht maanden. 111 doden, onder wie 79 Amerikanen! Dat betekende niet alleen een verdubbeling vergeleken bij de aantallen begin deze zomer, maar bovendien een verbreding richting andere buitenlanders en Iraki's die de moed hebben openlijk met de coalitiepartners samen te werken. Zo Saddam Hussein al niet direct organisatorisch en/of financieel leiding gaf aan die aanslagen, vormde hij bij uitstek wel het symbool ervan. Die vlag is nu neergehaald.In verband daarmee mag men …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?