Nieuwe vertaling Amos: eenvoudiger, niet beter

Eind vorige maand is het derde deel van de Nieuwe Bijbelvertaling gepresenteerd onder de titel Werk in uitvoering. De nieuwe uitgave omvat de boeken Ruth, Amos en Lucas, een deel van het apocriefe boek Wijsheid en een aantal berijmde Psalmen. Drie auteurs bekijken vanuit hun deskundigheid een boek aan de hand van een pericoop en op basis van een aantal steekproeven. Daarnaast kom er een artikel over de Psalmen. Vandaag het boek Amos.

Het Hebreeuws van het boek Amos is niet extreem moeilijk en de tekst is goed bewaard gebleven. Er zijn relatief weinig onvertaalbare teksten of woorden. In de Nieuwe Bijbelvertaling resulteert dit in een frisse en vrij gemakkelijk (voor)leesbare vertaling. De keuzes zijn meestal te verdedigen. Zo is bijvoorbeeld in Amos 7:7-9 de twijfelachtige vertaling 'paslood' verwijderd, maar is wel de stam 'lood' gehandhaafd en naar mijn mening versterkt ten opzichte van de NBG-vertaling van 1951, omdat de Hebreeuwse woordspeling nu fraaier terugkomt in het Nederlands (,,En de Heer vroeg mij: 'Wat zie …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?