Nieuw hoofdstuk in het boek van geld en macht

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat het bankbiljet in ons land de status van wettig betaalmiddel verkreeg. Bij de Muntwet van 1904 werd bepaald dat het bankbiljet als middel van betaling overal in het Koninkrijk in ontvangst genomen moest worden.
Niet dat bankbiljetten onbekend waren, want bij de oprichting van de Nederlandsche Bank in 1814 kreeg deze tegelijk een octrooi voor de uitgifte van bankbiljetten, en dat betekende het alleenrecht op de uitgifte van papiergeld. Maar het was een onvolkomen of niet-effectief monopolie: niemand kon gedwongen worden de biljetten te accepteren. Er was dan ook veel verschil van mening over de betekenis van dit, voor die tijden, nieuwe betaalmiddel.Nog in 1918 schreef de bankier en alom gerespecteerde econoom G.M. Boissevain een artikel in De Economist, waarin hij de mening bestreed dat metaalgeld ge …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?