Niet zo verontwaardigd

Gereformeerd Urk - een van de grootste kerken in dat kerkverband - heeft grote bezwaren tegen de Protestantse Kerk in Nederland. Toch gaat men mee, voor één jaar, om dan de balans op te maken. Vanavond besluit de kerkenraad definitief. Gemeentelid F.W. Kramer hekelt hoe confessionele gereformeerden overstag zijn gegaan voor de kerkfusie.
door F.W. KramerTijdens een grote landelijke bijeenkomst in de Immanuëlkerk te Ermelo over 'de ontmanteling van de Gereformeerde Kerken' drongen vele aanwezigen erop aan: alles te doen om het confessioneel karakter van de Gereformeerde Kerken te helpen bewaren. Door de initiatiefnemers wijlen ds. M.P. van Dijk en dr. J. Vlaardingerbroek werd daarna op 17 april 1973 de huidige Stichting Confessioneel Gereformeerd Beraad (CGB) opgericht.Een lofwaardig initiatief. Helaas is deze hoge doelstelling in geen enkel opzicht gehaald, integendeel. We moeten vaststellen dat er in de Gereformeerde Kerken n …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?