Niet weer bidden om bekering joden

Paus Benedictus XVI heeft recentelijk het vieren van de oude liturgie van v&243;&243;r 1960 toegestaan. Daardoor bidt de Rooms-Katholieke Kerk op Goede Vrijdag weer voor de bekering van de joden. En dat is ontoelaatbaar, vindt theoloog Marcel Poorthuis.
De verhouding tot het jodendom is altijd een delicate kwestie geweest in de rooms-katholieke liturgie van Goede Vrijdag. Op deze dag gedenken christenen het lijden en sterven van Christus. De katholieke middagliturgie bevat een aantal voorbeden. Zo wordt er gebeden voor de wereldkerken en ook voor de joden. V&243;&243;r 1960 waren deze voorbeden 'Pro perfidis Iudaeis' (voor de ongelovige joden) behoorlijk beledigend voor joden: ,,Laten wij ook bidden voor de ongelovige Joden. Dat onze God en Heer de sluier van hun harten wegneemt en ook zij Jezus Christus, onze Heer, erkennen.'' En …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?