Nienke

Als de beschuldigingen over de rol van het Openbaar Ministerie in de zaak-Nienke Kleiss, die Netwerk maandag naar buiten bracht, op waarheid berusten, dan zijn bij de veroordeling van de later onschuldig gebleken verdachte Cees B. in juni 2000 de fundamenten onder de Nederlandse rechtsstaat weggeslagen.
Dan was er namelijk maar niet sprake van ambtelijke fouten, maar van welbewuste misleiding van de rechterlijke macht door ambtenaren van de Nederlandse staat.Als... Minister Donner heeft van de Kamer een week de tijd gekregen om de zaak op te helderen. Gisteren verklaarde hij al op voorhand dat er door het OM geen bewijs is achtergehouden en dat de rechter kennis heeft kunnen nemen van alle beschikbare DNA-materiaal in deze zaak. En dus niet alleen van een deel ervan, zools Netwerk maandag betoogde. Voor de bewindsman valt te hopen dat zijn opmerking (in de wandelgangen overigens) gestoeld was …
Dit is 17% van het artikel.

Hele artikel lezen?

Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?