NBV kan voorbeeld zijn voor leesrooster en zangbundel

De totstandkoming van de Nieuwe Bijbelvertaling inspireert Wim Aanen tot praktische oecumene. Waarom zijn soortgelijke projecten niet mogelijk voor het maken van leesroosters en zangbundels? Hij werkt zijn ideeën uit in de hoop dat ze ergens worden opgepakt.
Het is de afgelopen jaren gelukt de Nieuwe Bijbelvertaling uit te geven waaraan mensen met een heel verschillende geloofsovertuiging meewerkten: joden, rooms-katholieken, doopsgezinden, remonstranten, evangelischen, pinkstergelovigen, hervormden en diverse soorten gereformeerde protestanten. In theologische discussies - dus met betrekking tot de vraag hoe de Bijbel die ze samen gemaakt hadden, uitgelegd moest worden - stonden ze waarschijnlijk mijlenver uit elkaar en toch kwam de gemeenschappelijke vertaling er. Nu kom ik in het Nederlands Dagblad van 20 oktober twee artikelen tegen waarbij de …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?