NBV-besluit helder en heilzaam

De synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken heeft duidelijk gesproken: de Nieuwe Bijbelvertaling wordt met klem ontraden. Daarmee is de NBV beslist niet vrijgegeven voor kerkelijk gebruik. Net als bij elk synodebesluit mag ervan worden uitgegaan dat de kerken zich er alle broederlijk en loyaal aan houden, ook als zij zelf liever een ander resultaat hadden gezien.

In het hoofdartikel van 24 november wordt het besluit dat de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken - na een lange en soms emotievolle discussie - nam een 'wanstaltig compromis' genoemd. Verderop in de krant wordt een verslag gegeven van de bespreking op de synode en het besluit. Uit dit verslag kan de indruk ontstaan dat het besluit kerkenraden toch de ruimte geeft om de NBV in te voeren. Er wordt namelijk geschreven: 'kerken die positief tegenover de vertaling staan, kunnen deze met redenen omkleed invoeren'. Wellicht is de schrijver van het commentaar door deze p …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?