Nader gesprek op gereformeerde grond

Na het interview met George Harinck in de ZoZ van 26 januari zijn er vanuit de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), waaraan hij als bijzonder hoogleraar verbonden is, gesprekken gevoerd over passages in het interview, die vragen hadden opgeroepen en aanleiding hadden gegeven tot heftige reacties.

Hieronder volgt de letterlijke weergave van een verklaring die is opgesteld in gezamenlijk overleg tussen Harinck, en betrokkenen vanuit de universiteit, het college dat toeziet op de leerstoel en het Archief- en Documentatiecentrum, waarvan de leerstoel uitgaat. Op 26 januari 2008 verscheen een deel van een voor de radio uitgezonden interview met prof. dr. G. Harinck in het Nederlands Dagblad. In de krant van 5 februari 2008 plaatste hij een nadere verheldering in de rubriek Vrijplaats. Dr. Harinck is verbonden aan de Theologische Universiteit (TU) in Kampen. Hij is geen kerk …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?