Na Libie de andere schurkenstaten?

De regering-Bush beschouwt de recente capitulatie van de Libische leider Moammar Kadhaffi nadrukkelijk mede als het resultaat van haar eigen beleid tegenover zgn. schurkenstaten. Zoals gemeld, maakte Libië dezer dagen bekend a. niet langer het bezit van massavernietigingswapens te zullen nastreven, b. zijn nucleaire programma's te bevriezen en c. buitenlandse inspecties toe te staan om te kijken of deze beloften niet loos zijn. In een interview met CNN heeft Kadhaffi toegegeven dat het Amerikaanse optreden in Irak wel degelijk een rol heeft gespeeld bij zijn overstag gaan.
Uit veel berichtgeving over Irak zou men de indruk krijgen dat er voornamelijk negatieve ontwikkelingen zijn te signaleren. De werkelijkheid is anders. In de Financial Times werd er dezer dagen nog eens aan herinnerd dat Saddam Hussein werd gearresteerd in Irak, niet in Syrië, niet in Noord-Korea, niet in een andere schurkenstaat. Kennelijk heeft iedereen daar wel begrepen dat het tegenwoordig gevaarlijk is en niet in het eigenbelang gastvrijheid te verlenen aan een verklaarde vijand van de Verenigde Staten. Dat is winst.Eenzijdig beeldIn datzelfde artikel werd erop gewezen dat de hele wereld …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?