Na eeuw van breuken weer katholiek denken

Er zijn vandaag meer afgescheiden kerken dan ooit. Na een eeuw van repeterende breuken is het zaak weer katholiek te leren denken en oordelen. Aldus ND-hoofdredacteur Peter Bergwerff in de derde van de serie Nederlands Dagblad/VU-lezingen, gisteravond in Amersfoort onder het thema Kerkelijk Nederland van de kaart? Hieronder een samenvatting van zijn lezing. 
Op 18 december 1888 spreekt dr. Herman Bavinck aan de Theologische School in Kampen zijn befaamde rectorale oratie uit over De Katholiciteit van Christendom en Kerk. Aan het slot van die rede betuigt hij dat het christelijk geloof, bevrijd van staatskerkelijke banden, zoals in de kerken van de Afscheiding het geval was, ,,weer geheel als in de eerste eeuwen onzer jaartelling op zichzelf aangewezen is. ,,Het zal daardoor niet zwakker, maar sterker zijn in de geestelijke strijd. Om die reden hebben zonder twijfel de vrije kerken de belofte der toekomst.Wij leven inmiddels ruim een eeuw verde …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?