Moslims Irak: botsende werelden

Een journalist van de Washington Post bracht onlangs een aantal bezoeken aan moskeeën in Irak. Hij signaleerde dat er twee totaal verschillende werelden onder al die Iraakse moslims functioneren, de sjiitische en de soennitische. De eerste groep maakt zo'n 60 procent uit van de bevolking, de tweede 20 procent, terwijl van de overige groepen de Koerdische de grootste is. Maar dat het contrast tussen die twee typen moskeeën zo groot zou zijn...
Neem nu de door Saddam Hussein gebouwde soennitische Um al-Qura moskee in Bagdad. Daar wordt de opstand met inbegrip van het zelfmoordterrorisme uitbundig geprezen als ,,heldhaftig verzet tegen de verraderlijke Amerikaanse bezetting''. De opstandelingen ,,vechten voor Allah en tegen de ongelovigen''. En wat de Irakezen betreft die met de Amerikanen samenwerken, zij zijn ,,handlangers van de vijand, met wie genadeloos moet worden afgerekend als zij zich niet van hun duivelse weg bekeren''.In de sjiitische Baratha moskee in de hoofdstad wordt een totaal andere toon aangeslagen. ,,De moordenaars …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?