Monarchie

D66-leider Alexander Pechtold sprak wijze woorden. Bij de begrotingsbehandeling van Algemene Zaken hield Pechtold een warm pleidooi voor het in ere houden van instituties.

Die onafhankelijke instituties hebben grote waarde binnen het geheel van de democratische rechtsstaat. Te denken valt aan de Raad van State, de Nationale ombudsman, de Algemene Rekenkamer, maar ook het Centraal Planbureau. Pechtold analyseerde dat het gevaarlijk is als deze onafhankelijke waakhonden stelselmatig onder vuur worden genomen. Dat doet afbreuk aan hun gezag. Volgens de D66er accepteren we steeds minder autoriteit en dat gaat ten koste van het gezag van deze instituties. Een terechte constatering. Hij verzuimde in zijn opsomming het instituut van het Koningshuis te noemen. Ju …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?