Monarchie is vlees en bloed

Natuurlijk: de monarchie is een instituut, en het ambt van koning ontstijgt de persoon die het bekleedt.

Maar in een democratisch geregeerd land is de toegevoegde waarde van een koningshuis toch juist dat het bestaat uit mensen van vlees en bloed. Mensen die staan in een familietraditie, een lijn van geslachten die zoveel verder teruggaat dan de laatstgehouden verkiezingen. Mensen die de belofte in zich dragen tenminste een aantal kabinetsperioden mee te gaan. Wier dynastieke wezen appelleert aan trouw en loyaliteit tussen de generaties. Die emoties oproepen en emoties tonen, die onder moeilijke omstandigheden met een eenvoudig woord of gebaar meer voor hun volk kunnen betekenen dan een omsta …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?