'Mogen vrouwen in het ambt?' is verkeerde vraag

In de gereformeerde gezindte wordt verschillend gedacht over de vrouw in het ambt. In 1998 werd op de synode van Haarlem-Noord van de Christelijke Gereformeerde Kerken een meerderheids- en een minderheidsrapport op tafel gelegd. Het meerderheidsrapport concludeerde dat de ambten niet, en het minderheidsrapport dat de ambten wel voor vrouwen opengesteld zouden mogen worden. De synode besloot dat het 'oude' standpunt - dat vrouwen niet in de ambten mogen dienen - nog steeds schriftuurlijk verantwoord is.

Enige maanden geleden verscheen het rapport Vrouwelijke ouderlingen en predikanten? van de studiecommissie van de Nederlands Gereformeerde Kerken. Deze commissie kwam tot de unanieme (!) conclusie, dat de ambten van ouderling en predikant voor zusters van de gemeente kunnen worden opengesteld.De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) hebben nog geen officieel kerkelijk standpunt over de vrouw in het ambt. Wél hebben de vrijgemaakte deputaten op een evenwichtige en zorgvuldige wijze op het Nederlands-gereformeerde rapport gereageerd. Zij concluderen dat het rapport onvoldoende basis vormt om de …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?