Misstanden

In de politiek zijn woorden en begrippen al snel aan inflatie onderhevig. Politici zijn beroepshalve nogal gauw geschokt of verbijsterd. Het gevaar van die woordinflatie is dat woorden tekortschieten als zich echte misstanden voordoen.

Wie het rapport, met name de conclusies, van de commissie-Lemstra over de Twentse neuroloog Ernst Jansen Steur leest, moet zichzelf werkelijk even in de arm knijpen. Hoe kon dit allemaal gebeuren en vooral, hoe kon het dat deze man zo lang heeft kunnen disfunctioneren? Er kwam pas na vele jaren een eind aan de wantoestanden die de specialist in het Medisch Spectrum Twente (MST) veroorzaakte. Het trieste is dat hij pas weg moest nadat hij receptenbriefjes van hemzelf en collega's had vervalst om opiaten voor zijn verslaving te ritselen. Toen was eindelijk de boot aan en kreeg de arts een …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?