Mensenrechten bij VN niet veilig

Stel dat de Nederlandse overheid een commissie instelt om erop toe te zien of de burgers zich houden aan normen en waarden die zijn vastgelegd in allerlei wetten en bepalingen. En stel dat in die commissie niet alleen fatsoenlijk landgenoten worden benoemd, maar ook criminelen, gangsters en terroristen. De overheid zou ethisch ongeloofwaardig zijn en de commissie elk moreel gezag ontberen. Bij zo'n commissie zouden de protesten niet van de lucht zijn.
Maar internationaal blijft het stil. Momenteel is de Commissie voor Mensenrechten van de Verenigde Naties in Genève bijeen voor haar jaarlijkse zitting van zes weken. De in 1946 in het leven geroepen commissie heeft tot taak na te gaan of de VN-lidstaten zich aan de in handvesten en conventies vastgelegde normen houden. Bovendien kan zij voorstellen doen tot uitbouw van de codificatie van universele waarden. De commissie bestaat uit 53 staten die door de Algemene Vergadering van de VN steeds voor drie jaar gekozen of herkozen worden.Zwarte lijstOnder de huidige leden bevinden zich qua mensenre …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?