Meer dan geld

Zonder twijfel wordt morgen de toon voor de komende politieke periode gezet. Dan spreekt de Tweede Kamer met de onderhandelaars van het beoogde kabinet van CDA/VVD/D66. Daarna kan een formateur met de 'poppetjes' aan de slag. Het snoeiwerk dat het kabinet-Balkenende-II voor ogen heeft, zal er stevig inhakken. Iedereen zal dat straks wel merken in de portemonnee. Het politieke en maatschappelijke debat zal daar goeddeels door beheerst worden.
Er is meer dan geld alleen. Als de paarse jaren, economische jubeljaren, iets hebben geleerd, is het dat wel. Van dat besef is in het 'hoofdlijnenakkoord' wat terug te vinden. ,,Hoewel de afgelopen jaren veel extra financiële middelen ter beschikking zijn gekomen voor allerlei publieke diensten, leidde dit niet tot een noemenswaardige toeneming van de tevredenheid. Het tegendeel lijkt eerder het geval.'' Die constatering is terecht. Wat kan en zal de nieuwe ministersploeg doen om die bron van onvrede weg te nemen?Daarvoor is een richtinggevende visie en aanpak nodig, die heel de samenleving pe …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?