Media-taboe

Nederland discussieert sinds enige tijd weer over waarden en normen. En vooral ook over de last die 'we' ondervinden van mensen, die daar - huiselijk gezegd - maling aan hebben. De torenhoge irritatie onder de burgerij heeft de problematiek in vrij korte tijd tot 'voorwerp van maatschappelijk debat' gemaakt. En dat is aan het Binnenhof en omgeving een tamelijk hoge status.
Ook de regering heeft nu 24 pagina's lang haar standpunt bepaald. Omdat staatsmoralisme voor dit liberaal gedomineerde kabinet uit den boze is, meent het dat zijn taak ten aanzien van de geestelijke sanering van dit land slechts beperkt kan zijn. De burger moet het vooral zelf doen.Niettemin vindt Balkenende dat zijn kabinet inmiddels toch aardig wat gepresteerd heeft om het land leefbaarder te maken. De premier gewaagde zelfs van het doorbreken van taboes, zoals ten aanzien van de identificatieplicht en meermanscellen. Dat klinkt heldhaftiger dan het in werkelijkheid was. Een taboe doorbreek …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?