Marktwerking in de zorg vraagt om bezinning

Nederland vergrijst. Om de zorg betaalbaar te houden, moeten vooral techniek, organisatie en marktwerking de oplossing bieden. Dat blijkt ook uit de Zorgverzekeringswet die de Eerste Kamer morgen aanvaardt. Dat alles vraagt om ethische bezinning.
Zorg is meer dan ingaan op een vraag. Zorg is allereerst een houding van omzien naar elkaar. Bij het nemen van besluiten inzake zorg en welzijn betrekt de rijksoverheid lang niet altijd uit zichzelf de onderliggende ethische vragen.De Zorgverzekeringswet betekent een verslechtering voor mensen die zijn aangewezen op curatieve zorg. Zorgverzekeraars gaan grotendeels bepalen door wie en waar iemand behandeld gaat worden. Verzekerden die vrij willen kiezen voor een arts of ziekenhuis, zullen hiervoor extra moeten betalen. Vrije artsenkeuze is voor de PCOB een zwaarwegend recht en daar wordt aan g …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?