Maria

Aan het einde van de negentiende eeuw schreef de theoloog dr. Herman Bavinck in zijn bekende Gereformeerde Dogmatiek: ,,Maria staat ook bij alle Protestanten, die de vleeschwording des Woords belijden, in hooge eere...''

Bavinck formuleerde hier waarschijnlijk eerder een wens dan een werkelijkheid. Tot de 'geslachten' waarvan Maria in Lukas 1 (vers 48) profeteert dat die haar ,,van nu aan zullen zalig prijzen'' , behoorden de laatste vier, vijf eeuwen niet veel protestanten. Nadat de Reformatie in de zestiende eeuw gebroken had met de verering van Maria, verkeerde die in protestantse kring gaandeweg bijna in haar tegendeel. Aandacht voor Maria werd al snel als een rooms zuurdesem ervaren. De afgelopen jaren is daar echter een zekere kentering in te bespeuren. Het aantal protestantse publicaties over Mar …
Dit is 16% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?