Mantelzorg waarderen

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Het mantelzorgcompliment was een kroonjuweel in de lange politieke loopbaan van SGP-leider Bas van der Vlies. Het was bedoeld als financieel aardigheidje voor de velen die zich inzetten voor langdurige zorg aan een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende oudere. Jarenlang praatte hij zich de blaren op de tong om deze groep een steuntje in de rug te geven. Zijn vasthoudendheid had succes. Het douceurtje van tweehonderd euro kreeg in 2007 een wettelijke verankering.

Lang heeft het fenomeen niet bestaan. Bij de overgang naar de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), in 2015, i …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?