Majesteit

Dat artikel 111 van het Wetboek van Strafrecht geen dode letter is bleek vorige week. Het vonnis van de Amsterdamse politierechter kreeg veel aandacht. De 47-jarige Regilio A. werd veroordeeld tot 400 euro boete wegens opzettelijke belediging van koningin Beatrix. Voor het eerst in lange tijd rolde er op basis van dit wetsartikel een veroordeling door de rechter uit. Het vonnis leidde tot reacties in de media. Ook de kersverse PvdA-senator Peter Rehwinkel liet van zich horen.

Deze staatsrechtgeleerde, tevens burgemeester van Naarden, pleitte eind vorige week in een artikel in de Volkskrant ervoor de bijzondere strafbepaling voor majesteitsschennis op te heffen. Rehwinkel vermag niet in te zien waarom het staatshoofd een andere bescherming wegens belediging moet genieten dan 'gewone' mensen. Ook verwijst hij naar een uitspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens uit 1992. In die uitspraak wordt gesteld dat vertegenwoordigers van staatsinstellingen tegen een stootje moeten kunnen. Dat houdt in dat columnisten en satirici meer ruimte hebben om regering …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?