Mager

Met een beroep op de lange termijn heeft waarnemend premier Zalm de hervormingsagenda van het kabinet verdedigd. Pijnlijke maatregelen in de zorg en de sociale zekerheid moeten nú worden genomen om de solidariteit tussen jong en oud straks overeind te kunnen houden.
De onvermijdelijke vergrijzing wordt door het kabinet als een spookbeeld én als rechtvaardiging gebruikt voor de offers die van het volk worden gevraagd. Volgens Zalm is het kabinet niet doof voor het aanzwellende protest en streeft het wel degelijk naar draagvlak voor het kabinetsbeleid. Hij beriep zich daarbij op de wens van de kiezers bij de verkiezingen van 2002 en 2003. Die zouden hebben aangegeven vooral behoefte te hebben aan het aanpakken van problemen, het maken van keuzes en het boeken van concrete resultaten. Strikt genomen is voor die verdedigingslijn wel enig begrip op te brengen. …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?